Dyskusjel dla aktywistów spolecznych - szkolenia i warsztaty

Z tej strony klawiatury wita Was Monika Frątczak. Piszę do Was z mojej niewielkiej miejscowości: Stare Miasto, województwo śląskie. Od dziesięciu lat poświęcam swój wolny czas na wolontariat w ramach zaprzyjaźnionych instytucji NGO – http://www.szkolenia.auto.pl, w których staram się pomóc w projektach: Wprowadzenie nowoczesnych badań diagnostycznych dzięki nabyciu innowacyjnych urządzeń medycznych i rozbudowie przychodni, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowoczesnego centrum kompleksowej diagnostyki i leczenia okulistycznego, Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji modułowego wyposażenia przepompowni ścieków, Rozwój firmy WART-EKO Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznych maszyn budowlanych , Wzrost konkurencyjności i pozycji rynkowej MCA Kaźmierczak, poprzez nową inwestycję uruchomienia salonu sprzedażowo-serwisowego Suzuki oraz Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskania i przerobu kruszywa na potrzeby budownictwa drogowego i tradycyjnego, Wzrost konkurencyjności firmy Terra poprzez zakup kruszarki szczękowej do budowy dróg leśnych, Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego w regionie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórów, Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Witkowo, poprzez rewitalizację Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, Odtworzenie XIX układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I. Już w przyszłym tygodniu umieszczę tutaj mój pierwszy tekst.